Intro

Een rekening courant is een balansrekening waarop de onderlinge schulden of vorderingen tussen de aandeelhouders/vennoten en de vennootschap zelf getoond worden.

Je ziet er dus de bedragen op die je nog tegoed hebt van je vennootschap (rekening courant passief) en de schulden die je bij je vennootschap hebt (rekening courant actief).


Geld van de vennootschap privé gebruiken

Als bestuurder kun je financiële middelen van je vennootschap voor privédoeleinden gebruiken. Er onstaat dan een rekening-courant actief. Deze manier om geld uit je vennootschap privé te kunnen gebruiken komt geregeld voor.

Wanneer de vennootschap bijvoorbeeld kosten betaalt die de bestuurder eigenlijk persoonlijk had moeten dragen, ontstaat er een schuld van de bestuurder aan zijn vennootschap.

Deze werkwijze is sterk af te raden, want je bent rente over het openstaande bedrag verschuldigd aan je vennootschap. Indien je de rente niet betaalt of een te laag tarief hanteert, resulteert dit in een belastbaar voordeel voor de bedrijfsleider. Hierover dienen socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting te worden betaald.

Daarnaast zullen veel bankiers een saldo op de rekening-courant actief negatief beschouwen. Bij het beoordelen van de solvabiliteit zullen ze vaak het bedrag aftrekken van het eigen vermogen van de vennootschap.

Hieronder sommen we de historische en huidige minimum rentepercentages voor de rekening-courant actief op:


Kalenderjaar20192020202120222023
Minimuminterest 8,78%10,20%6,48%7,14%5,43%
en_USEN