Wat is het?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitaire financiële verplichting die in de regel door elke vennootschap betaald moet worden. Ze werd ingevoerd door de wet van 26/06/1992 als een "eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen" en bedroeg toen 7.000 BEF of €173,53.

Het daaropvolgende jaar kreeg deze eenmalige bijdrage al snel een permanent karakter en blijft ze na meer dan 30 jaar nog steeds van kracht. In 2005 werden er twee tarieven in functie van het balanstotaal ingevoerd. Deze bedragen werden tot en met 2022 niet geïndexeerd. De eerste 2 jaren na oprichting betaalt een vennootschap sowieso het lagere bedrag.

De vennootschap bouwt echter geen rechten op met het betalen van deze bijdrage: ze dient om pensioenen en allerhande uitkeringen van zelfstandigen mee te financieren, zoals die voor het zwangerschapsverlof.


De bedragenBeide bedragen stegen met de laatste indexatie zo'n 10,6%.


Toch een vrijstelling?

In de volgende gevallen is een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage mogelijk:

- Voor de eerste 3 jaar na de oprichting van je vennootschap geldt er geen bijdrageverplichting als het een personenvennootschap betreft. In deze context worden alle vennootschappen beschouwd als personenvennootschappen, met uitzondering van naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandelen, mits ze ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarnaast moeten alle bestuurders en een meerderheid van de werkende vennoten gedurende de 40 kwartalen voorafgaand aan de oprichting niet meer dan 12 kwartalen als zelfstandige actief zijn geweest.

- Je hebt een slapende vennootschap. Een vennootschap wordt als 'slapend' beschouwd wanneer ze geen commerciële of zakelijke activiteiten onderneemt. Je kunt een vrijstelling aanvragen met behulp van een attest, dat wordt uitgegeven door de belastingdienst. Dit attest bevestigt dat gedurende een specifiek kalenderjaar de vennootschap geen enkele bedrijfsactiviteit heeft uitgevoerd. Het attest kan pas worden afgegeven na afloop van het betreffende jaar.

- Een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage kan eveneens van toepassing zijn in het jaar waarin je vennootschap:
1. Failliet wordt verklaard;
2. Het onderwerp is van een gerechtelijke reorganisatie;
3. Zich in een staat van vereffening bevindt.

en_USEN