Geplaatst op 5 april 2023
Laatst bijgewerkt op 10 november 2023 door Robin


Intro

Met het systeem van voorafbetalingen in de personen- en vennootschapsbelasting wil de overheid je aansporen om (een deel van) je verschuldigde belastingen al tijdens het boekjaar te betalen.

Wie voldoende voorschot betaalt op zijn uiteindelijke belasting, zal daarvoor in ruil geen belastingvermeerdering krijgen aan het eind van de rit. Het is dus niet bij wet verplicht om voorafbetalingen te doen, maar wel in je eigen belang om een belastingvermeerdering te vermijden.

Hoeveel extra belasting moet je betalen als je niet genoeg voorafbetalingen doet in 2023? Moet jij ook deze extra belasting betalen? En op welke momenten moet je hoeveel vooraf betalen?

Startende ondernemers

Wanneer je voor de eerste keer een zelfstandige activiteit in hoofdberoep begint, hoef je gedurende drie jaar geen voorafbetalingen te doen en zal de fiscus geen belastingvermeerdering toepassen. Dit geldt ook voor nieuw opgerichte vennootschappen gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Opgelet: vennootschappen komen alleen in aanmerking voor deze vrijstelling zolang ze in de klasse van kleine onderneming vallen.


Éénmanszaak of vennootschap?

Voor ondernemers die vanuit een éénmanszaak werken, gelden andere regels dan voor zij die een vennootschap hebben. Met name het vermeerderingspercentage verschilt tussen de twee ondernemingsvormen.

Je ziet de vermeerderingspercentages in de tabel hieronder.

Beide percentages worden berekend op basis van de naar beneden afgeronde basisrentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de ECB op 1 januari. Voor een vennootschap mag die niet minder dan 3% bedragen, terwijl het voor een éénmanszaak niet minder dan 1% mag zijn.

ÉénmanszaakVennootschap
Aanslagjaar 20244,5%6,75%

EMZ: Soms geen voorafbetaling nodig

Als éénmanszaak moet je geen vermeerdering betalen in je belastingaangifte als deze lager is dan 0,5% van het bedrag waarover belasting wordt berekend, of als het bedrag niet hoger is dan € 90.

Anders gezegd: als de geschatte belasting niet hoger is dan 2.222,22 euro, hoef je geen vermeerdering te betalen.


Wanneer betalen?

Er zijn 4 momenten in 2023 waarop je voorafbetalingen kan doen: 11 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. In principe heb je tot 20 december 2023 de tijd om je voorafbetalingen te regelen. Maar wees voorzichtig: als je later betaalt, krijg je minder vermindering van je belastingverhoging. Het percentage van de vermindering daalt naarmate je later betaalt.

Zorg er ook voor dat je nooit te veel voorafbetaalt: als je door een voorafbetaling een vermindering krijgt die hoger is dan je eigenlijke belastingvermeerdering, ben je het saldo van de vermindering kwijt.

Uiterste datum% vermindering EMZ% vermindering Venn.
Voorafbetaling vóór 11 april 20236%9%
Voorafbetaling vóór 10 juli 20235%7,5%
Voorafbetaling vóór 10 oktober 20234%6%
Voorafbetaling vóór 20 december 20233%4,5%

Hoe betalen?

Via MyMinFin.be kan je gemakkelijk je voorafbetalingen doen. Het portaal zorgt er dan automatisch voor dat je naar de juiste bankrekening overschrijft, en met de juiste gestructureerde mededeling.

Je kan ook een gewone overschrijving doen, op rekeningnummer BE61 6792 0022 9117, van het ‘Inningscentrum – Dienst voorafbetalingen’. De gestructureerde mededeling die je moet vermelden vind je op MyMinFin.be. Je doet de voorafbetaling bij voorkeur via een bankrekening die op jouw naam, of op naam van je vennootschap geopend is.


Concreet voorbeeld: hoeveel bedraagt de vermeerdering?

Als zelfstandige ondernemer met een éénmanszaak heb je een belastbaar inkomen van 60.000 euro na aftrek van kosten. Hiervan moet je 18.720 euro aan belasting betalen.

Als je geen voorafbetalingen hebt gedaan, moet je een extra bedrag betalen dat voor éénmanszaken, vrije beroepers, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten wordt berekend op basis van 106% van de belasting die je moet betalen op je inkomen. Voor vennootschappen geldt deze regel van 106% niet.

In dit geval is dat 18.720 euro maal 106%: 19.843 euro. De vermeerdering die je moet betalen is 4,50% van dit bedrag, wat neerkomt op 893 euro. Moest je een vennootschap hebben, dan bedraagt de vermeerdering 6,75% van 18.720 euro, ofwel 1.264 euro.

nl_NLNL