Geplaatst op 2 mei 2023
Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2023 door Robin

Ons team komt vaak in contact met bedienden die de sprong naar freelancer in hoofdberoep willen maken. Een belangrijk onderdeel van dat proces is het opstellen van je prijszetting.

Het berekenen van je tarief als freelancer is niet altijd even eenvoudig en hangt van verschillende factoren af. In dit artikel gaan we dieper in op hoe je als freelancer je tarief kan bepalen.


Beïnvloedende factoren

Naast de sector en de regio waarin je werkt, zijn er nog heel wat factoren die een invloed hebben op welke prijszetting je kan hanteren als freelancer.

Zo zal een groot bedrijf met meerdere vestigingen meer budget kunnen toewijzen aan een project dan een start-up. Ook jouw ervaring als freelancer en hoe je jezelf verkoopt zullen bepalen of een klant al dan niet akkoord gaat met het vooropgestelde tarief.


Stap 1: kostenstructuur

Om een goed tarief te kunnen bepalen is het belangrijk om eerst je kosten te kennen. Dit zijn alle kosten die je als freelancer maakt om je diensten te kunnen leveren. Denk hierbij aan kosten voor materialen, apparatuur, vervoer, verzekeringen, enzovoort.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met kosten die je moet maken om je zaak draaiende te houden, zoals huur van een kantoorruimte of kosten voor een boekhouder. Deze kan je meestal niet rechtstreeks doorrekenen aan de klant, maar ze hebben wel een grote invloed op je cashflow.


Stap 2: bepaal je gewenste inkomen

Nadat je je kostenstructuur hebt opgebouwd, kan je bepalen welk inkomen je nodig hebt om van je activiteiten te kunnen leven. Dit gewenste inkomen kan je baseren op je huidige salaris in loondienst.

Houd er rekening mee dat je als freelancer ook moet sparen voor je pensioen en sociale zekerheid, aangezien je hier als zelfstandige zelf voor moet zorgen.


Een voorbeeld

Stel dat je als freelancer 25.000 euro netto per jaar (2.083 euro per maand) wilt verdienen. Om dit te bereiken, zou je ongeveer 50.000 euro moeten factureren. Als je daarbij nog eens 8.000 euro aan bijkomende kosten rekent, kom je op een bruto jaaromzet van 58.000 euro. Stel dat je gedurende 48 weken per jaar 35 uur per week werkt, dan zou je een minimum uurtarief van 32,4 euro moeten hanteren om je gewenste inkomen te realiseren.


Simulatie op maat

Om je bij dit vraagstuk te helpen, hebben we een simulatietool ontwikkeld die op basis van je huidige loon aantoont hoeveel je als freelancer minimum zou moeten aanrekenen. Neem gerust even contact op, dan bezorgen wij je de vragenlijst!

Simulatie op maat aanvragen

Stap 3a: bepaal je tarief per uur

De meest voor de hand liggende optie is om met een tarief per uur te werken. Het tarief dat je als freelancer per uur kan rekenen hangt af van verschillende factoren, zoals je ervaring, de complexiteit van het werk en de sector waarin je actief bent.

Het is belangrijk om te weten wat de gangbare tarieven zijn binnen jouw sector, zodat je hierop kan inspelen. Gemiddeld variëren de tarieven van freelancers in België tussen 40 en 100 euro per uur. Houd er rekening mee dat je tarief niet te hoog mag zijn, anders zal je minder opdrachten binnenhalen, maar ook niet te laag, anders loop je het risico om onderbetaald te worden.

Let op! Een te laag uurtarief kan net afschrikkend werken, omdat de klant dan de perceptie meekrijgt dat je werk niet van hoge kwaliteit zal zijn.


Stap 3b: bepaal je tarief per project

Sommige freelancers werken niet met een tarief per uur, maar rekenen een vast bedrag per project. Dit kan handig zijn als je werkzaamheden niet per uur kunnen worden ingeschat of als je klant dit verkiest. Ook hier is het belangrijk om rekening te houden met je kosten en gewenste inkomen, zodat je een eerlijk tarief kan rekenen.


Zorg voor transparantie bij onkosten

Naast je tarief per uur of per project kan het zijn dat je nog extra kosten moet aanrekenen, zoals reis- en verblijfkosten. Zorg ervoor dat je deze kosten goed in kaart brengt en duidelijk communiceert naar je klanten.


Conclusie

Bij het bepalen van je prijszetting begin je steeds met het opbouwen van je kostenstructuur. Op basis daarvan kan je berekenen hoeveel inkomen je nodig hebt om enerzijds je vaste kosten te betalen, en anderzijds een loon over te houden waar je van kan leven.

Nadien bepaal je of je met een tarief per uur, per project, of een andere prijszetting wil werken. Tot slot dien je bij het bepalen van je tarief altijd rekening te houden met beïnvloedende factoren, zoals het type klant waar je voor werkt en jouw ervaring als freelancer.


En nu?

We bespreken je situatie graag in detail! Op basis van je input in onze survey plannen we een gesprek in waarin we een duik in je cijfers nemen.

Naar de survey
nl_NLNL