Nieuwe ondernemingsnummers beginnen met een 1

Het ondernemingsnummer is voor een onderneming wat het rijksregisternummer voor een natuurlijk persoon is: een uniek identificatienummer voor het leven.

Sinds de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen in 2003 begonnen die nummers steeds met een 0.

Ondertussen is die voorraad uitgeput. Zo mochten we onlangs onze eerste oprichting doen waaraan een ondernemingsnummer werd toegekend dat met een 1 begint.

Heel wat digitale systemen waren nog niet klaargestoomd voor deze omschakeling:


  • Foutmelding: ‘Dit is geen geldig ondernemingsnummer’

  • Na een VIES database check: ‘De onderneming werd niet gevonden’

  • Invulvelden voor het ondernemingsnummer waar de 0 als eerste cijfer vast ingevuld is


Y2K bug

Zo’n 24 jaar geleden, bij de inluiding van het jaar 2000, zou er zich volgens velen nog een veel grotere catastrofe afspelen – de zogenaamde Y2K bug.

Afgezien van enkele monitors die ‘1 januari 1900’ toonden in plaats van het nieuwe jaar, viel het toen gelukkig goed mee.

Hopelijk zijn we voor de overstap naar ondernemingsnummers met een 2 beter voorbereid! De toekomst zal het uitwijzen…

nl_NLNL