Werknemers en bestuurders die zich beroepsmatig met hun eigen wagen verplaatsen, kunnen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding krijgen.
Het is echter niet vanzelfsprekend om de precieze kost van zo’n verplaatsing te bepalen.

Daarom werkt de fiscus met een vaste vergoeding per gereden kilometer, die los staat van de werkelijke kost van de dienstverplaatsing: de zogenaamde forfaitaire kilometervergoeding.

Zowel de fiscus als de RSZ aanvaarden deze forfaitaire vergoeding, voor zover het maximum bedrag per gereden kilometer niet overschreden wordt. Lange tijd werd dit plafondbedrag jaarlijkse geïndexeerd, op 1 juli.


Jaarindexering én kwartaalindexering

Sinds 1 oktober 2022 is de regeling omtrent de kilometervergoeding voor dienstreizen aangepast om beter te kunnen reageren op schommelingen in de brandstofprijzen. In plaats van alleen een jaarlijkse indexering op basis van het KB van 13 juli 2017, wordt de kilometervergoeding nu ook elk kwartaal geïndexeerd.


Welk systeem kiezen?

Beide systemen bestaan momenteel naast elkaar. In functie van het paritair comité waaronder je onderneming zich bevindt, is het mogelijk dat er bepaald werd of de kwartaalaanpassingen, of de jaarlijkse aanpassing gevolgd moet worden.

Indien er geen specifieke bepaling is, mag er vrij gekozen worden welk systeem gehanteerd wordt. Let wel op: “Werkgevers die opteren voor de toepassing van het forfaitair systeem op jaarbasis, moeten zich daar voor de volledige periode van 01.07.2023 tot en met 30.06.2024 aan houden. Zij kunnen tijdens die periode niet omschakelen naar het forfaitaire kwartaalsysteem.” (circulaire 2023/C/78, 18/09/2023).


Huidige plafondbedragen en historiek


Kwartaalindexatie

De huidige plafondbedragen met indexatie per kwartaal en de historiek ervan vind je hieronder:

PeriodeVergoeding per gereden km
01/01/2024 - 31/03/2024€ 0,4269 / km
01/10/2023 - 31/12/2023€ 0,4259 / km
01/07/2023 – 30/09/2023€ 0,4237 / km
01/04/2023 – 30/06/2023€ 0,4246 / km
01/01/2023 – 31/03/2023€ 0,4259 / km
01/10/2022 – 31/12/2022€ 0,4201 / km

Jaarindexatie

De huidige plafondbedragen met indexatie per jaar en de historiek ervan vind je hieronder:

PeriodeVergoeding per gereden km
01/07/2023 – 30/06/2024€ 0,4280 / km
01/07/2022 – 30/06/2023€ 0,4170 / km
01/07/2021 – 30/06/2022€ 0,3707 / km
nl_NLNL