We weten het allemaal: werknemers die een kindje verwachten hebben recht op het zogenaamde moederschapsrust/zwangerschapsverlof. Ook kersverse papa's krijgen tegenwoordig vaderschapsverlof.

Maar hoe zit dat nu als je zelfstandige bent?
We leggen het graag even kort voor je uit!

1. Als ouder, ongeacht je zelfstandige bent of niet, krijg je een startbedrag en groeipakket


2. Een baby op komst: wat verandert er voor de mama?


Als moeder heb je recht op 12 weken moederschapsverlof/moederschapsrust, bij een meerling 13 weken.
Tijdens je bevallingsverlof heb je als moeder recht op een uitkering, indien je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent als moeder aangesloten bij een ziekenfonds;

 • Je hebt sociale bijdragen betaald voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de bevalling;

 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner;

 • Je bent minstens 6 maanden zelfstandige.

Wat indien bijberoep?


Indien je als moeder zelfstandige bent in bijberoep bouw je geen sociale rechten op en heb je dus geen recht op moederschapsverlof en een moederschapsuitkering. Je kan dit dan wel aanvragen in de hoedanigheid als werknemer, maar niet als zelfstandige.


Hoeveel bedraagt de moederschapsuitkering?


 • De eerste maand: €752,34

 • Vanaf maand 2: €688,12

Indien je kiest voor een halftijdse moederschapsrust, ontvang je de helft.

Vrijstelling sociale bijdragen


Leuk nieuws! Als kersverse moeder word je één kwartaal vrijgesteld van sociale bijdragen en hoef je dus geen sociale bijdragen te betalen. Dit geldt enkel indien je als moeder van je moederschapsrust als zelfstandige geniet.


Sociaal VAPZ


Ontvang je een moederschapsuitkering? Bij iedere bevalling krijg je een bedrag gelijk aan 25% van de premie in de sociale pensioenovereenkomst gestort.


3. Een baby op komst: wat verandert er voor de papa?


Ben je vader of meeouder én ben je zelfstandige? Ook als zelfstandige heb je recht op geboorteverlof en een vaderschapsuitkering.
Echter zijn er wel een aantal voorwaarden:


 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep OF in bijberoep en je betaalt evenveel voorlopige sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep;

 • Je hebt als vader je sociale bijdragen betaald voor de twee kwartalen die voorafgaand aan het kwartaal van de geboorte;

 • Je bent volledig zelfstandige of je activiteit als werknemer/ambtenaar geeft je geen recht op vaderschapsverlof.

 • Je onderbreekt je beroepsactiviteit volledig gedurende enkele dagen in een periode van vier maand na de geboorte.

Hoeveel dagen heb je als vader/meeouder recht op geboorteverlof?

 • Huidige regeling: 15 dagen of 30 halve dagen

 • Vanaf 01/01/2023: 20 dagen of 40 halve dagen.

Hoeveel bedraagt de vaderschaps-/geboorte uitkering?

 • Per volledige dag: €87,49

 • Per halve dag: €43,75

4. Dienstencheques voor zelfstandige moeders


Ben je zelfstandige en onlangs bevallen? Ben je van plan om na je moederschapsrust je activiteiten terug te hervatten, maar kan je wel wat extra huishoudhulp gebruiken?
Goed nieuws! Als zelfstandige moeder heb je recht op 105 gratis dienstencheques.

Je krijgt deze gratis dienstencheques automatisch via je sociale verzekeringsfonds, wanneer je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je bent zelfstandige;

 • Je voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het moederschapsverlof voor zelfstandigen;

 • Je bent van plan om je beroepsactiviteit te herstarten na het moederschapsverlof;

 • Je blijft zelfstandige tot aan de toekenning van de hulp;

 • Je kind werd na de geboorte ingeschreven in het gezin.

Deze dienstencheques zijn uitsluitend voor huishoudhulp. Of je al dan niet in aanmerking komt voor deze gratis dienstencheques, zal je sociale verzekeringsfonds controleren. Je hoeft dus niets te doen. Nadien zal je de vraag krijgen of je wenst gebruik te maken van de gratis dienstencheques voor onlangs bevallende zelfstandigen.

Heb je nog vragen rondom de moederschapsrust en het geboorteverlof bij de vader?
Contacteer ons gerust met al jouw vragen!

Contact
nl_NLNL