Disclaimer: we recently posted an updated version of this blog post.
In it, you will find all information regarding car fiscality anno 2023.


Total cost of ownership: Hybrid vs Diesel


Sinds 1 januari 2020 wordt de aftrekbaarheid van autokosten op een nieuwe manier berekend voor zowel de éénmanszaak als de vennootschap. De nieuwe formule die gebruikt wordt heeft een fiscaal negatieve impact voor bestuurders van benzine- en dieselwagens. Je zal dus voor dezelfde benzine- of dieselwagen een lager percentage autokosten mogen aftrekken dan voorheen.

Alle autokosten, dus ook de brandstofkosten die vroeger forfaitair aan 75% afgetrokken werden, dienen nu percentueel afgetrokken te worden aan de hand van het nieuwe systeem. Een positieve noot: de financieringskosten van je wagen blijven wel voor 100% aftrekbaar.

Bovendien wordt er vanaf 1 januari 2021 een nieuwe methode gebruikt om CO2 uitstootgehaltes te bepalen voor nieuwe wagens. Zo zal er voor elke nieuwe wagen in de toekomst een CO2 gehalte gekend zijn, bepaald volgens de Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure. De WLTP is een strengere test en leidt tot hogere CO2 uitstootgehaltes. Kort samengevat: de autofiscaliteit is in de laatste jaren een serieuze verstrenging ondergaan. Daarom hebben we enkele simulaties opgesteld die de nieuwe wetgeving duidelijk omkaderen en je een overzicht geven op de veranderingen.

Ondernemers die van plan zijn om een nieuwe wagen aan te kopen, doen er goed aan om te onderzoeken wat de Total Cost of Ownership van hun nieuwe wagen is. Dat bedrag neemt niet alleen de aanschafwaarde van je auto mee in berekening, maar ook alle andere kosten die gepaard gaan met het bezitten (en besturen) van de auto. Om de TCO van jouw nieuwe wagen te weten te komen moeten we dus ook een schatting maken van het aantal kilometers dat je er per jaar mee zal afleggen.

Zoals te verwachten was, wordt het investeren in een klassieke benzine- of dieselwagen met de nieuwe verstrengingen alleen maar nadeliger. Onze simulatie zal aantonen dat het in veel gevallen financieel interessant is om in een iets duurdere hybridewagen te investeren.

Onze simulatie vergelijkt 2 verschillende modellen van hetzelfde soort wagen met mekaar, namelijk de Mercedes-Benz A180d en de Mercedes-Benz A250e. Hieronder zie je de specificaties van deze 2 modellen naast mekaar.

Hervormingen


Hieronder zie je wat die recente evoluties betekenen op vlak van het bepalen van de aftrekpercentages.

1: Introductie van de nieuwe formule: 'aankoop nieuwe wagen na 1 januari 2020'

2: invoering WLTP: 'aankoop nieuwe wagen na 1 januari 2021'

Belangrijk is om op te merken dat veel auto’s nog een NEDC gehalte hebben aangezien de WLTP enkel gebruikt wordt om de CO2 gehalte te bepalen van een nieuwe wagen. Voor eigenaars die een auto hebben waarvan een NEDC gehalte gekend is, zullen dus nog kunnen opteren voor het oude systeem. CO2 gehaltes voor nieuwe wagens zullen vanaf 1 Januari 2021 steeds volgens het WLTP norm bepaald worden, de strengere methode.

Total cost of ownership


We gaan er in deze simulatie van uit dat er geen eigen bijdrage is en dat alle brandstofkosten en elektriciteitskosten ten laste worden genomen door de onderneming. Hierdoor zal 40 procent van het VAA ook mee opgenomen worden in verworpen uitgaven en dus belast worden in de vennootschap.

Let bij de vergelijkingen hieronder vooral op totale aankoopprijs van de wagen in vergelijking met de total cost of ownership. Hoewel de hybridewagen duurder is in aanschaf, bedraagt de TCO na 5 jaar bijna €30.000 minder.

1: A250 E (hybride)


2: A180 D (diesel)


Om de Total cost of ownership te bepalen moeten we rekening houden met de volgende kosten:

  • Jaarlijkse rijtax

  • BIV

  • Afschrijving

  • Benzinekost

  • Verzekering

  • Niet-aftrekbare btw

  • Verworpen uitgave

Hieronder wordt het verschil in TCO tussen beide modellen nog eens grafisch voorgesteld.

1: A250 E (hybride)

2: A180 D (diesel)

Conclusion


De invoering van deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat elke wagen voortaan een eigen percentage aan aftrekbare kosten toegekend zal krijgen en er niet langer met forfaitaire percentages gewerkt wordt.
Zo zien we dat het aftrekbaar percentage voor de dieselvariant van de Mercedes a-klasse 69% bedraagt, terwijl de kosten van de hybride wagen voor 100% afgetrokken mogen worden.
Let in onze simulatie vooral op de cataloguswaarde en de uiteindelijke TCO van de 2 wagens. Hoewel de dieselwagen goedkoper is in aanschafwaarde, is hij op een termijn van 5 jaar waarbij er jaarlijks 25.000 kilometer gereden wordt een stuk duurder dan de hybridevariant.

en_USEN